Köpings kyrka, belägen i Köpingsvik på Öland, är en kyrkobyggnad av stor historisk betydelse. Kyrkan och dess omgivningar erbjuder en inblick i Ölands rika historia.

Den nuvarande kyrkan, byggd i romansk stil, uppfördes på 1200-talet och utvidgades på 1800-talet. Kyrkans mest framträdande attribut är dess runda torn, vilket är ovanligt och gör kyrkan distinkt. Tornet tros ha tjänat som försvarstorn under medeltiden.

Kyrkan är känd för sin dopfunt från 1200-talet, sin kalkmålade triumfbåge och sitt altarskåp från 1500-talet. Det finns även en intressant orgel från 1800-talet.

Kring kyrkan finns ett omfattande gravfält som sträcker sig tillbaka till järnåldern och vikingatiden, vilket visar att platsen varit betydande under en lång period. Här finns bland annat runstenar, gravhögar och stensättningar.

Köpings kyrka erbjuder en fascinerande resa genom tiden och ger en inblick i både religiösa och världsliga aspekter av livet på Öland genom århundradena.