Färjestadens hamns badplats är en badplats som ligger nära hamnen i Färjestaden,