En trevlig badplats med lång långgrund sandstrand och brygga. Det finns ett hundbad på norra sidan av badplatsen. Det finns ett läger intill stranden. Ett torkrum och en kiosk är också öppna under säsongen. Hyresvärden tar ut 20 kronor för parkering. Stigen till badplatsen är grusad och kan innehålla stenar. Kom ihåg att ta det lugnt när du stöter på en badplats på vägen upp och ner eftersom vägen är smal och det växer buskar och träd nära vägen.
Bjärbybadet sköts av Runstens Bygdegårdsförening som sköter campingen, parkeringen och gräsklippningen.

Bjärby sjögata, som leder till Bjärbybadet, är en privat väg utan stöd från stat eller kommun. Det innebär att vägens ägare har rätt att stänga av vägen för obehörig trafik. Men är du till fots eller på cykel är du alltid välkommen att använda vägen. Vägföreningen har beslutat att ta ut en avgift för motorfordon som rör sig på vägen från och med den 1 juni 2015. Avgiften går till väghållning.