Gettlinge gravfält Öland

Gettlinge gravfält är ett stort och imponerande fornlämningsområde beläget på västra Öland, strax söder om byn Gettlinge. Det är en av de mest betydelsefulla arkeologiska platserna på ön och sträcker sig över flera kilometer längs kusten.

Gravfältet härstammar huvudsakligen från järnåldern (cirka 500 f.Kr. till 1050 e.Kr.) men har även inslag från bronsåldern (cirka 1500–500 f.Kr.). Området innehåller ett stort antal fornlämningar, inklusive gravhögar, stensättningar, domarringar och resta stenar.

En av de mest kända och karakteristiska fornlämningarna på Gettlinge gravfält är den så kallade skeppssättningen. Skeppssättningar är stenkretsar som bildar formen av ett skepp och var en vanlig gravform under järnåldern i Skandinavien. Skeppssättningen på Gettlinge gravfält är en av de största på Öland och mäter cirka 30 meter i längd.

Gettlinge gravfält är en fascinerande plats att besöka för den som är intresserad av historia och arkeologi, och det ger en inblick i Ölands rika förhistoria. Dessutom är området naturskönt, och besökare kan njuta av den vackra utsikten över Kalmarsund och det omgivande landskapet.