Fyren på Tokenäs udde - Byxelkrok.

Fyren på Tokenäs udde är lättillgänglig och har steniga stränder, sandstränder, torra marker och blöta ängar. Tokenäs udde fyr byggdes omkring 1893. Ljushöjden är sju meter. Bredvid fyren ligger ett café. Tokenäs hamn var en av Ölands äldsta. Tokenäs camping ligger på udden. Kustvägen Byxelkrok-Hagskog
Tokenäs uddes är en gammal hamn som var en av de viktigaste i nordligaste Öölland. Stenen skickades härifrån. Det fanns också en tvätteri på Kap Tokenäs. Det finns ett båthus på södra sidan av Tokenäs udde.