Här hittar du omfattande information om Stora Alvareti, samt toaletter och grillplats. 
Länsstyrelsen i Kalmar distrikt har upprättat och förvaltar en informationswebbplats. Toalettbyggnaden ritades av arkitekt Evald Jonnergård, ATRIO Arkitekter. Byggnaden valdes till ”tidernas bästa byggnad” i Mörbylånga kommun arkitektåret 2001.
Omröstningen presenterades i boken ”Tykt om hus”. Byggnadens arkitektur kommenteras i boken på följande sätt: Denna nya byggnad är en frisk fläkt som inte stör det autentiska kulturlandskapet. Det passar den gamla Öölanni-bebyggelsen, men är ändå något annorlunda och lite oväntat. Det är ett vackert hus som fyller en viktig funktion.
Det finns en besöksnivå ca 800 m norr om informationsplatsen. Vägen dit är lämplig för rullstolsburna.