Högby fyr och vaktmästarbostaden är byggnadsminnen och ritades av Johan Höjer, chef för Ingenjörskontoret Stockholm Fyr. Fyren byggdes första gången för Stockholms Hantverks- och Industriutställning 1897. Efter utställningen monterades den ned och transporterades med färja till Öland, där den uppfördes i Högby 1898. Det är en stålkonstruktion med ett så kallat Heidenstam-galler. .
Fyrvaktarbostaden byggdes 1898 och har två, idag kombinerade bostäder, en för fyrvaktaren och den andra för fyrvaktaren. I källaren fanns förråd för förvaring av mat och bestick samt fotogen för driften av fyren. Husets första våning är klädd med Blå Jungfrun facetterad granit och ytterligare en facetterad kalksten. Fyr- och fyrvaktarlägenhet i privat område.