Foto: Torslunda Hembygdsförening

Vid årsmötet 2009 föreslog föreningens byggkommitté en överlåtelse av väderkvarnen Siggen Björnhovda.
Kvarnen ägdes av kooperativet genom en donation, men det ligger på kommunens mark. Hyresgästen till tomten har boskap som hindrar besökare från att ta sig in i väderkvarnen och markägaren till den intilliggande fastigheten gör det omöjligt för kooperativet att utrota bedrägerier och underhålla väderkvarnen.
Förslaget innebar att väderkvarnen skulle flyttas till Blåsås naturreservat, en mark som ägdes av föreningen som tidigare innehöll femton kvarnar. Årsmötet gick på byggnadsnämndens linje och beslutade att väderkvarnen skulle flyttas.
Två dagar före julafton 2009 flyttades Sigge väderkvarn från Björnhovda. Antes kran, Anders och Per-Olovs traktorer hjälpte till under flytten. Överföringen kunde inte göras förrän frosten kom. Stationen var tillfälligt lagrad på värmecentralen i väntan på transport till Blåsås i april. Sedan dess har byggnadsnämnden återställt fabriken i malbart skick.
En del av marken är upplåten av Vägverket och används som fritidsområde. Det finns gott om bord och bänkar och en toalett.