Museifyren Ingrunden

Utgrundens fyr var en gång den största och modernaste fyren i Kalmarsund. Det var en kaissonfyr som byggdes 1947. Den föregicks av en fyr 1866. Med teknikens utveckling stängdes många fyrar och Utgrundens fyr har nu gjorts om till observationsstation/fältstation. Studie på Utgrundens vindkraftpark.
Utgrundens fyrlykta demonterades och flyttades och byggdes om till den nybyggda landbaserade fyren ”Ingrunden” belägen vid kajen i Degerhamns hamn nära Degerhamns hembygdsmuseum. Fyren är cirka 10 meter hög och innehåller förutom lyktan dokumentation av Ölandskusten. Den är öppen för besökare under museets öppettider.