Svenska Fyr föreningen grundades 1996 och är en ideell förening. Vi är engagerade i att öka förståelsen och skyddet av kulturarvet från svenska fyrar, fyrar, fyrar och andra fyrar. Dessutom vill vi skydda allmänhetens tillgång till fyrar och fyrar av mest kulturellt värde.

 

5/5