När Kalmarsunds vattendrag förbättrades på 1860-talet behövde Borgholm en fyr. Därför byggdes 1865 en fyr i Kråkudden, söder om Borgholm. Eftersom fyren krävde dagligt underhåll byggdes en kombinerad bostad och fyr. Fyren var en röd träbyggnad på en hög stensockel, omgiven av ett stengärde. Själva husets tak med sin lins och lykta satt på husets tak. Först användes rapsolja och sedan fotogen som lanternbränsle. 1904
flyttades fyren över sundet till Revsudden, där den finns kvar idag. Den gamla fyren ersattes av en modern fyr som inte kräver dagligt underhåll. 1940 elektrifierades fyren. Sjöfartsverket släckte fyren 1995 och sedan dess har Borgholms båtklubb tänt upp den från 1 maj till slutet av september.