Trafikverkets rastplats på väg 136 nära Ekerum (västra sidan av vägen, söderut). Handikappanpassad vattenklosett.