Fyren byggdes 1871-1872 A.T. enligt ritningarna. Gellerstedt. Fyren är av så kallad Heidenstam-typ, ett torn med en öppen järnpelare, 32 meter hög och en lykta. Fyren är tillverkad i Helsingborgs verkstad och är mycket välbevarad. Dessutom byggdes ett boende med röda taklister och vita grenar, ett skjul, en putsad källare och en garderob av klaffar. Huset är tillverkat av Göteborgs snickerifabriken Bark och Warburg.