Rastplats vid Slottsalvaret väg 136 för södergående trafik strax söder om Borgholm invid Slottsalvaret. I väster ser man Borgholms slott. I öster ligger Borglanda flygfält.