Skydda växtligheten

Du kan beundra blommorna, men kom ihåg att inte orsaka skada. Nyligen hände det att någon grävde upp 400 blommor på Öland, vilket är direkt oacceptabelt. Inga växter får grävas upp och speciellt inte orkidéer, då de är fridlysta.

Respektera fågellivet

Vissa områden är skyddade för att inte störa fågelnästbyggen. Om du hamnar i ett sådant område, bör du bete dig så tyst och osynligt som möjligt. Om fåglarna blir störda och börjar skrika, är det bäst att gå därifrån. Detta är speciellt viktigt på Öland.

Ta hand om ditt avfall

Det är alltid bäst att ta med ditt skräp hem istället för att överfylla papperskorgarna. Renhållningsverket är redan överbelastat under sommarsäsongen.

Undvik att bygga stentorn

En vanlig syn längs stenkusten är de många stentornen. Men även om de inte är olagliga, kan de störa naturupplevelsen för andra. Det är bättre att låta naturen vara som den är.

Var försiktig med öppen eld

Sedan den 26 maj råder det eldningsförbud på Öland. Grillning är endast tillåtet på asfalterade ytor, och då ska du alltid vara i närheten för att förhindra att elden sprider sig. Detta är speciellt viktigt på Öland där förhållandena ofta är mycket torra.

Var sparsam med vatten

Öland har problem med vattenbrist. Borgholms kommun har infört ett förbud mot att fylla pooler som är större än 3 kubikmeter. Om du planerar att besöka ön, ta med extra vatten eller fyll på vid vattenkiosker med avsaltat havsvatten som finns i Sandvik.

Respektera lantbruket

Visa respekt för lantbrukare genom att inte beträda deras fält eller förstöra stängsel. Och glöm inte att stänga grindar efter dig. Missbruk av dessa regler gör lantbrukare upprörda och skapar en onödig konflikt mellan jordbruk och turism, som båda är viktiga inkomstkällor för Öland.

Undvik terrängkörning

Kör och parkera endast på vägar och parkeringsplatser. Att köra på mark som inte är avsedd för biltrafik är inte bara olagligt, utan också särskilt skadligt när marken är torr.