När Ölandsbladet ringer Richard Hallström, som driver Böda Riviera tillsammans med sin sambo Mia, ber han om att få tidningens frågor på mejl. Frågorna är riktade direkt till honom. Senare samma dag svarar campingen via mejl: ”Vi vidarebefordrar dessa frågor till vår advokat Clas Schumacher som håller i detta. Vi ber honom att återkomma till dig snarast”.

Ett par veckor senare kommer följande svar, via Advokatfirman Schumacher & Co i Helsingborg. Värt att notera är att campingen genomgående kallas ”Böda Camping”, som de facto är namnet på en tv-serie som följer gäster och personal på Böda Sands camping – som inte har något som helst samröre med Böda Riviera AB.

FRÅGA: Varför har ni valt att stämma ett antal tidigare campinggäster?

SVAR: ”Det är inte Böda Camping som har valt att driva frågan – det är några få personer som har valt att inte betala det som de är skyldiga Böda Camping. En verksamhet drivs av pengar. Inga intäkter, ingen verksamhet.”

FRÅGA: Campingägare och campare säger till Ölandsbladet att Böda Rivieras villkor för säsongsplatser är högst ovanliga, och en del ifrågasätter om de ens är lagligt bindande. Vad är din kommentar till det?

SVAR: ”Det är en affärsjuridisk advokatbyrå som har tagit fram avtalet och avtalet är juridiskt korrekt. Avtalen i sig är inte ovanliga. Skillnaden kan vara att man hos Böda Camping valt en transparens med avtalen genom att man får en uttrycklig information om avtalen och att det då inte finns något ”finstilt”.”

FRÅGA: Skulle ni kunna ändra villkoren för hur säsongsplatser ska sägas upp, för att göra det enklare för era gäster och undvika strul?

SVAR: ”Vi vill naturligtvis inte ha något strul och det är det inte heller. Så gott som alla säsongsgäster har skött sina åtaganden och uppsägningar.”

FRÅGA: Flera av de som har stämts säger till Ölandsbladet att de, tvärtemot vad Böda Riviera hävdar, har sagt upp sina säsongsplatser i tid. Vad är din kommentar till det?

SVAR: ”För det första är det inte särskilt många som har valt att inte betala och därmed hamna i tingsrätten. Vad de påstår stämmer inte – skulle vi vara det minsta tveksamma, driver vi inte saken. Advokatfirman som sköter detta följer alla våra direktiv och ger även oss feedback om det är någon tvekan.”

FRÅGA: Enligt Anders Wiberg så var deras säsongsplats plötsligt dubbelbokad. Ett nytt sällskap dök upp och ställde sin husvagn precis intill. När han diskuterade saken med dig hände följande, enligt Anders: ”Han fullkomligt exploderade, gapade och skrek på mig, tyckte att där vi bodde kunde man stå som packade sillar”. Vad har du för kommentar till det?

SVAR: ”Påståendet tillbakavisas.”

FRÅGA: Familjerna Sundberg, Wiberg och Andersson hotades med straffavgift om de inte ställde i ordning sina platser, men de säger att de redan hade ställt i ordning sina platser. Vad har du för kommentar till det?

SVAR: ”Deras påstående stämmer inte.”

FRÅGA: När Tomas Andersson var på campingen och återställde platserna så menar han att du kom förbi och sa bland annat att ”Om ni inte kommer tillbaka så kommer det stå er dyrt”. Tomas ska då ha frågat dig om du hotade honom, varpå du svarade att ”Nej, nej, men ni borde fundera på det”. Vad har du för kommentar till det?

SVAR: ”Något sådant har inte diskuterats – tråkigt när sådana beskyllningar förs fram. Han får gärna höra av sig till mig.”

FRÅGA: Böda Riviera hävdar att familjerna Sundberg, Wiberg och Andersson inte har sagt upp sina platser i tid. Samtidigt har ni krävt att deras platser ska återställas, vilket ska ske efter att de har sagts upp. Vad har du för kommentar till det?

SVAR: ”Dessa ärenden ligger hos advokat för handläggning. Motparterna har inte sagt upp avtalen i tid och då utgår en säsongsavgift. Motparterna hävdar samtidigt att de inte ska nyttja platsen för kommande säsong och då måste de naturligtvis återställa platsen. I den mån så inte har skett följer man avtalet och en extra kostnad utgår för det arbete som campingägaren måste lägga ned på återställandet.”

FRÅGA: Peter Söderberg gick med på en ekonomisk uppgörelse – trots att han inte anser sig ha gjort något fel. Därefter har Böda Riviera stämt honom igen, för att han ska ha utnyttjat för stor yta och för att inte ha städat upp på platsen. ”Det är en stor lögn”, säger Peter. Vad har du för kommentar till det?

SVAR: ”Han är affärsman och skulle inte gå med på något utan att han har gjort fel. Han har rent objektivt gjort fel och har valt att få saken prövad i domstol. Även detta ärende ligger hos advokat och för dagen tillbakavisas hans anklagelser mot oss. Även domstolen har delvis gått emot hans yrkanden, men det beslutet har han valt att överklaga. Vi får se framöver hur domstolen kommer att besluta.”

I övrigt vill Böda Riviera (som även i denna text kallas Böda Camping) framföra följande:

”Generellt är det Böda Campings ABs uppfattning att verksamheten på campingen fungerar bra och de allra flesta gäster är nöjda eller mycket nöjda. Så klart kan man inte tillgodose allas olika krav på vad som gör en nöjd, men Böda Camping är lyhörda och försöker då närma sig dessa. I de få fall som det föreligger tvist, avser dessa allt som oftast obetalda avgifter till Böda Camping. I merparten har det träffats olika uppgörelser. Endast några få ytterligare gäster har däremot bestritt de ekonomiska kraven – obetalda avgifter i enlighet med gällande avtal – och just dessa personer har därför Böda Camping låtit advokat titta på. För det fall advokaten har bedömt att saken ska prövas rättsligt har så skett.”

Källa: Ölandsbladet

Lämna ett svar