Borgholms kommun beslutade att behålla det mesta av julbelysningen och kompensera i år genom att spara på annan belysning.
”Kommunens julbelysningslösning är balanserad och genomtänkt. Vi sparar el med hänsyn till aspekterna säkerhet, trygghet och trivsel”, säger trygghets samordnare Magnus Areskog.
Julbelysningen består av LED-belysning och kommunens totala energiförbrukning ökar inte, eftersom vi släcker övrig belysning samtidigt.
Balanserad dekorativ belysning i offentliga utrymmen ökar säkerheten, välbefinnandet, mer affärer och mer tid utomhus. Det är viktiga anledningar till att Borgholms kommun behöll den traditionella julbelysningen även i år. Vi fokuserar på andra åtgärder som har en verklig betydelse för att minska energiförbrukningen.
”Vi har bakom oss de svåra åren med pandemin och nuvarande svåra tider med kriget i Ukraina och höga elkostnader och räntor. Vi behöver inte mer mörker nu. Vi tror att julbelysning är till för säkerhet och folkhälsa, men också för Borgholms julbutik och restauranger”, säger tillväxtchef Anders Magnuson.
Storgatan Julbelysning med gammaldags grankransar från fasad till fasad på kvarterets gator tänds från första advent till 20 november, från 25 november till 16 januari. Detta i sig är cirka
0 dagar kortare än tidigare år. Julbelysningen som inte har installerats är isdroppar, gröna bollar i norra parken och turistbyrån, julbelysning i vattentornet, Auri-ljus och skorstenen på fjärrvärmen. Ljusstakar och stjärnor placeras inte i kommunhuset, utan dekorationer placeras på kommunhusets balkong, vilket gör stadsborna gladare. En ytterligare besparing är att slottsfasaden samt Mejerivikkens och Sjöstugans löp- och gångväg är tidsstyrda och belysta från 05:30 tills den tänds för att sedan belysas igen i skymningen till 23:00.
”Detta är en del av våra åtgärder, vilket gör att vi använder mindre energi, men julbelysningen gör ett gott intryck. Borgholm kommer att bli en vacker julstad även i år”, säger Anders Magnusson.